Dom pod Babią Górą

Kalendarz rezerwacji

   

                                                                                                             Rok 2022

dzień 1. apartament z tarasem- parter 2.partament z tarasem – parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament z balkonem – poddasze
1 sb zarezerwowane zarezerwone zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
2 nd zarezerw./zarezerw. zarezerw./zarezerw. zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerw./zarezerw.
3 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
4 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
5 zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
6                   /zarezerwowane                          /zarezerwowane             /zarezerw.       /zarezerw.           /zarezerw.               /zarezerwowane
7 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
8 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
9 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
10
11
12
13 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
14 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
15 sb zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
16 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
17 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
18 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
19 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
20 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
21 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
22 sb zarezerw./ zarezerwowane/. zarezer. zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/zarezerw.
23nd  zarezerwowane                 /zarezerw.            /zarezerw.                /zarezerw.   zarezerwowane
24              /zarezerw.  zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
25 zarezerwowane  zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
26 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
27 zarezerwowane  zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane/
28 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
29sb zarezerw./ zarezerwowane/ zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
30nd                / zarezerw.                 /zarezerw. zarezerw./zarezrw. zarezerw./zarezerw. zarezerw./zarezerw.               / zarezerw.
31 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
2 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
3 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
4 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane
5 sb zarezerw./. zarezerw. zarezerwowane/ zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane/zarezerw.
6 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
7 zarezerwowane           /zarezerw. zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
8 zarezerwowane zarezerwowane    zarezerwowane    zarezerwowane         /zarezerw.   zarezerw./zarezerw.
9 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
10 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
11 zarezerwowane zarezerw./ zarezerwowane/ zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
12 sb  zarezerw. ./zarezer.           ./zarezerw           /zarezerw.           /zarezer.        ./zarezerw.  zarezer ./zarezerw.
13 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
14 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
15 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
16 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
17 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
18 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
19 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
20nd zarezerwowane/ zarezerw./zarezerw zarezerw./zarezerw zarezerw/.zarez. zarezerw/.zarez. zarezerw/.zar.
21 zarezerwowane  zarezerwowane  zarezerwowane  zarezerwowane  zarezerwowane . zarezerwowane
22 zarezerwowane  zarezerwowane  zarezerwowane  zarezerwowane  zarezerwowane zarezerwowane
23 zarezerwowane  zarezerwowane  zarezerwowane zarezerwowane  zarezerwowane  zarezerwowane
24 zarezerwowane  zarezerwowane zarezerwowane  zarezerwowane  zarezerwowane  zarezerwowane
25 zrezerwowane zarezerwowane  zarezerwowane  zarezerwowane  zarezerwowane  zarezerwowane
26sb zarezerwowane/  zarezerwowane zarezerwowane  zarezerwowane  zarezerwowane  zarezerwowane
27 nd  zarezerwowane/  zarezerwowane/  zarezerwowane/  zarezerwowane/  zarezerwowane/
28

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2
3
4
5 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
6 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
7
8
9
10
11
12 sb
13 nd
14
15
16
17
18 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
19sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
20 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
21
22
23             /zarezerw.         /zarezerw.
24 zarezerwowane zarezerwowane wst.zarezerwowane
25           /zarezerw. zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
26sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
27 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
28
29
30
31 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
2 sb wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane . zarezerwowane  zarezerwowane  zarezerwowane  zarezerwowane
3 nd wst. zarezerwowane/ wst. zarezerwowane/ . zarezerwowane/  zarezerwowane/  zarezerwowane/  zarezerwowane/
4
5
6
7
8 .zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane .zarezerwowane
9 sb .zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
10 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
11
12
13
14
15
16 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
17 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
18 zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
19
20
21
22
23 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
24 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
25
26
27
28
29 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
30sb        /zarezerwowane            /zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane            /zarezerwowane

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
2 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
3 zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
4
5
6
7 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
8 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
9 zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
10
11
12
13
14 sb zarezerwowane
15 nd zarezerwowane/
16
17
18
19 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
20 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
21 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
22 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
23
24
25
26
27
28sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
29 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
30
31

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2
3 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
4 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
5 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
6
7
8
9
10 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
11 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
12 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
13
14
15
16 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
17 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
18 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
19 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
20            /zarezerw.
21 zarezerwowane           / zarezerw.
22 zarezerwowane zarezerwowane
23 zarezerwowane zarezerwowane
24            /zarezerw. zarezerwowane/ zarezerwowane
25 sb zarezerwowane              /zarezerw. zarezerwowane            /zarezerw.             /zarezerw/
26 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerw./ zarezerwowane zarezerwowane
27 zarezerw./ zarezerwowane          /zarezerw. zarezerwowane zarezerwowane
28 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
29 zarezerwowane zarezerw/ zarezerwowane zarezerwowane
30 zarezerwowane          /zarezerw. zarezerwowane zarezerwowane

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1 zarezerwowane zarezerw./ zarezerw./ zarezerwowane
2 sb             /zarezerw.   zarezer. /           / zarezerw.        /zarezerw          /zarezerw. zarezerwowane
3 nd  zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane/zarezew,
4   zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
5   zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
6   zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
7  zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
8   zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
9 sb  zarezerw./zarez.           /zarezerw. zarezerw./  zarezerw.  /zarezerw. zarezerw./ zarezerw./
10 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
11 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
12 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
13 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
14 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
15 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
16 sb    zarezerw. /zarez. zarezerwowane                 /zarezerw.  zarezer./zarezerw.            /zarezerw.  zar.  /zarezerw.
17 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
18 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
19 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
20 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
21 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
22 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
23 sb  zarezerw./zarezerw.    zarezer. /zarezer. zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane     zarezerw. /zarezerw.
24 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
25 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
26 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
27 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
28 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
29 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
30 sb    zarezerw. /zarezerw.   zarezerw. /zarezerw. zarezerw./zarezerw. zarezerw./zarezerw. zarezerw./zarezerw. zarezerw./zarezerw.
31 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane wst.zarez.

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane wst. zarez./zarezerw.
2 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
3 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
4 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
5 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
6 sb zarezerw./zarezerw.     zarez. /zarezrerw.   zarezrw.  /zarez. zarezerw./     zarezerw./zarezerw. zarezerwowane
7 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
8 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
9 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
10 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
11 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
12 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
13 sb zarezerw./zarezerw. zarezerw./zarezerw. zarezerw./zarezerw. zarezerw./zarezerw. zarezerw./zarezerw. zarezerwowane
14 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane/zarezer.
15 zarezerwowane zarezerwowane zarezerw./zarez. zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
16 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
17 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
18 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
19 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
20 sb  zarezerw./ zarezerw./zarezerw. zarezerwowane/ zarezerw./zarez. zarezerw./ zarezerwowane
21 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane/
22 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane wst.zarezerw.
23 zarezerwowane zarezerwowane/ zarezerwowane wst.zarezerw.
24 zarezerwowane/ zarezerwowane wst.zarezzerw.
25 zarezerwowane wst.arezerw./
26    /zarezerwowane        /zarezerwowane            /zarezerwowane zarezerw./zarezerw.         /zarezerwowane           /zarezerwowane
27 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
28 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
29
30
31

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2          /zarezerw.               /zarezerw.         /zarezerw.     / zarezerw.        /zarezerw.                 /zarezerw.
3 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
4 nd zarezerw./ zarezerw./ zarezerw./ zarezerw./ zarezerw./ zarezerw./
5
6
7
8
9
10 sb
11 nd
12
13
14
15
16
17 sb
18 nd
19
20
21
22
23
24 sb
25 nd
26
27
28
29
30

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1 sb
2 nd
3
4
5
6
7
8 sb
9 nd
10
11
12
13
14
15 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
16 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane zarezerwowane/ zarezerwowane/
17
18
19
20
21
22 sb
23nd
24
25
26
27
28
29 sb
30 nd
31

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2
3
4
5 sb
6 nd
7
8
9
10
11
12 sb
13 nd
14
15
16
17
18
19 sb
20 nd
21
22
23
24
25
26 sb
27 nd
28
29
30

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2
3 sb
4 nd
5
6
7
8
9
10 sb
11 nd
12
13
14
15
16
17 sb
18 nd
19
20
21
22
23
24 sb
25 nd
26
27
28
29
30 wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane
31 sb wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane

                                                                                                  Rok 2023

dzień 1. apartament z tarasem- parter 2. apartament z tarasem – parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament z balkonem – poddasze
1 nd wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane
2
3
4
5
6
7 sb
8 nd
9
10
11
12
13 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
14 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
15 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
16
17
18
19
20
21 sb
22nd        /zarezerwowane      /zarezerwowane
23 zarezerwowane zarezerwowane
24 zarezerwowane zarezerwowane
25 zarezerwowane zarezerwowane
26 zarezerwowane zarezerwowane
27 zarezerwowane zarezerwowane
28 sb zarezerwowane zarezerwowane
29nd zarezerwowane/ zarezerwowane/
30 wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane
31 wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1 wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane
2 wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane
3 wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane
4 sb wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane
5 nd wst. zarezerwowane/ wst. zarezerwowane/ wst. zarezerwowane/ wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane
6
7
8
9
10
11 sb
12 nd      /zarezerwowane       /zarezerwowane     /zarezerwowane       /zarezerw.    /zarezerwowane    /zarezerwowane
13 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
14 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
15 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
16 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
17 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
18 sb . zarezerw./zarezerw.  zarezerw./zarezerw.  zarezer./zarezerw.  zarezerw./zarezerw. zarez./zarezerwowane zarez./zarezerwowane
19 nd . zarezerwowane  zarezerwowane  zarezerwowane  zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane
20  zarezerwowane  zarezerwowane  zarezerwowane  zarezerwowane .wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane
21  zarezerwowane  zarezerwowane zarezerwowane  zarezerwowane wst. zarezerwowane .wst. zarezerwowane
22  zarezerwowane  zarezerwowane  zarezerwowane zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane
23  zarezerwowane  zarezerwowane zarezerwowane  zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane
24  zarezerwowane  zarezerwowane  zarezerwowane . zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane
25 sb  zarezerwowane/  zarezerwowane/  zarezerwowane/  zarezerwowane/ wst. zarezerwowane/ wst. zarezerwowane/
26 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
27
28

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2
3
4 sb
5 nd
6
7
8
9
10
11 sb
12 nd
13
14
15
16
17
18 sb
19 nd
20
21
22
23
24
25 sb
26 nd
27
28
29
30
31

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1 sb
2 nd
3
4
5
6
7
8 sb
9 nd
10
11
12
13
14
15 sb
16 nd
17
18
19
20
21
22 sb
23 nd
24
25
26
27
28
29 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
30 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
2 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
3 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
4
5
6 sb
7 nd
8
9
10
11
12
13 sb
14 nd
15
16
17
18
19
20 sb
21 nd
22
23
24
25
26 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
27 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
28 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane zarezerwowane/ zarezerwowane/
29
30
31

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2
3 sb
4 nd
5
6
7
8
9
10 sb
11 nd
12
13
14
15
16
17 sb
18 nd
19
20
21
22
23
24 sb
25 nd zarezerwowane
26 zarezerwowane
27 zarezerwowane
28 zarezerwowane
29 zarezerwowane
30 zarezerwowane

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1 sb zarezerwowane
2 nd zarezerwowane/
3
4
5
6
7
8 sb
9 nd
10
11
12
13
14
15 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
16 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
17 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
18 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
19 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
20 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
21 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
22 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
23 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
24 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
25 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
26 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
27 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
28 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
29 sb zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
30 nd
31

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2
3
4
5 sb
6 nd
7
8
9
10
11
12 sb
13 nd
14
15
16
17
18
19 sb
20 nd
21
22
23
24
25
26 sb
27 nd
28
29
30
31

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2 sb
3 nd
4
5
6
7
8
9 sb
10 nd
11
12
13
14
15
16 sb
17 nd
18
19
20
21
22
23 sb
24 nd
25
26
27
28
29
30 sb

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1 nd
2
3
4
5
6
7 sb
8 nd
9
10
11
12
13
14 sb
15 nd
16
17
18
19
20
21 sb
22 nd
23
24
25
26
27
28 sb
29 nd
30
31

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2
3
4 sb
5 nd
6
7
8
9
10
11 sb
12 nd
13
14
15
16
17
18 sb
19 nd
20
21
22
23
24
25 sb
26 nd
27
28
29
30

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2 sb
3 nd
4
5
6
7
8
9 sb
10 nd
11
12
13
14
15
16 sb
17 nd
18
19
20
21
22
23 sb
24 nd
25
26
27
28
29
30 sb wst. zarezerwowany wst. zarezerwowany wst. zarezerwowany wst. zarezerwowany wst. zarezerwowany wst. zarezerwowany
31 nd wst. zarezerwowany wst. zarezerwowany wst. zarezerwowany wst. zarezerwowany wst. zarezerwowany wst. zarezerwowany

                                                                                                  Rok 2024

dzień 1. apartament z tarasem- parter 2. apartament z tarasem – parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament z balkonem – poddasze
1 wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane
2
3
4
5
6 sb
7 nd
8
9
10
11
12
13 sb
14nd
15
16
17
18
19
20sb
21 nd
22
23
24
25
26
27 sb
28nd
29
30
31

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2
3
4 sb
5 nd
6
7
8
9
10
11 sb
12 nd
13
14
15
16
17
18 sb
19 nd
20
21
22
23
24
25 sb
26 nd
27
28

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2
3
4 sb
5 nd
6
7
8
9
10
11 sb
12 nd
13
14
15
16
17
18 sb
19 nd
20
21
22
23
24
25 sb
26 nd
27
28
29
30
31

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1 sb
2 nd
3
4
5
6
7
8 sb
9 nd
10
11
12
13
14
15 sb
16 nd
17
18
19
20
21
22 sb
23 nd
24
25
26
27
28
29 sb
30 nd

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2
3
4
5
6 sb
7 nd
8
9
10
11
12
13 sb
14 nd
15
16
17
18
19
20 sb
21 nd
22
23
24
25
26
27 sb
28 nd
29
30
31

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2
3 sb
4 nd
5
6
7
8
9
10 sb
11 nd
12
13
14
15
16
17 sb
18 nd
19
20
21
22
23
24 sb
25 nd
26
27
28
29
30

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1 sb
2 nd
3
4
5
6
7
8 sb
9 nd
10
11
12
13
14
15 sb
16 nd
17
18
19
20
21
22 sb
23 nd
24
25
26
27
28
29 sb
30 nd
31

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2
3
4
5 sb
6 nd
7
8
9
10
11
12 sb
13 nd
14
15
16
17
18
19 sb
20 nd
21
22
23
24
25
26 sb
27 nd
28
29
30
31

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2 sb
3 nd
4
5
6
7
8
9 sb
10 nd
11
12
13
14
15
16 sb
17 nd
18
19
20
21
22
23 sb
24 nd
25
26
27
28
29
30 sb

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1 nd
2
3
4
5
6
7 sb
8 nd
9
10
11
12
13
14 sb
15 nd
16
17
18
19
20
21 sb
22 nd
23
24
25
26
27
28 sb
29 nd
30
31

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2
3
4 sb
5 nd
6
7
8
9
10
11 sb
12 nd
13
14
15
16
17
18 sb
19 nd
20
21
22
23
24
25 sb
26 nd
27
28
29
30

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2 sb
3 nd
4
5
6
7
8
9 sb
10 nd
11
12
13
14
15
16 sb
17 nd
18
19
20
21
22
23 sb
24 nd
25
26
27
28
29
30 sb wst. zarezerwowany wst. zarezerwowany wst. zarezerwowany wst. zarezerwowany wst. zarezerwowany wst. zarezerwowany
31 nd wst. zarezerwowany wst. zarezerwowany wst. zarezerwowany wst. zarezerwowany wst. zarezerwowany wst. zarezerwowany