Dom pod Babią Górą

Kalendarz rezerwacji

Rok 2020

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
2 zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane, zarezerwowane/ zarezerwowane/
3 zarezerwowane zarezerwowane
4 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowaane zarezerwowane
5 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
6 zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
7
8
9
10
11 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
12 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
13 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
14 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
15 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
16 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
17 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
18 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
19nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
20 zarezerwowane
21 zarezerwowane zarezerwowane
22 zarezerwowane zarezerwowane
23 zarezerwowane zarezerwowane
24 zarezerwowane zarezerwowane/ zarezerwowane zarezerwowane
25 sb zarezerwowane/ zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
26 nd zarezerwowane/ zarezerwowane zarezerwowane/
27 zarezerwowane/
28
29
30
31

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1 sb
2 nd
3
4
5
6
7 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
8 sb zarezerwowane zarezer/zarezerw. zarezerw./zarezerw. zarezerw./zarezer. zarezerwowane
9 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
10 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
11 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane/ zarezerwowane zarezerwowane/ zarezerwowane
12 zarezerwowane/ zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane/
13 zarezerwowane zarezerwowane
14 zarezerw./zarezerw. zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
15 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane/ zarezerwowane zarezerwowane
16 nd zarezerwowane zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane
17 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
18 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane/
19 zarezerwowane zarezerwowane
20 zarezerwowane zarezerwowane
21 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
22 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
23 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane
24 zarezerwowane/
25
26
27
28
29 sb
 

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1 nd
2
3
4
5
6
7 sb
8 nd
9
10
11
12
13 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
14 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
15 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
16
17
18
19
20
21 sb
22 nd
23
24
25
26
27
28 sb
29 nd
30
31

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2
3
4 sb
5 nd
6
7
8
9
10
11 sb
12 nd
13
14
15
16
17
18 sb
19 nd
20
21
22
23
24
25 sb
26 nd
27
28
29
30
31

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2 sb
3 nd
4
5
6
7
8
9 sb
10 nd
11
12
13
14
15 zarezerwowane
16 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
17 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
18
19
20
21
22 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
23 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
24 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane
25 zarezerwowane/
26
27
28
29
30 sb
31 nd

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2
3
4
5
6 sb
7 nd zarezerwowane
8 zarezerwowane
9 zarezerwowane/
10 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
11 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
12 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
13 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
14 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
15 zarezerwowane
16 zarezerwowane
17 zarezerwowane
18 zarezerwowane
19 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
20 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
21 nd zarezerwowane/ zarezerw./zarezerw. zarezerw./zarezerw zarezerw./zarezerw zarezerwowane/ zarezerwowane/
22 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
23 zarezerwowane zarezerwowane  zarezerwowane zarezerwowane
24 zarezerwowane zarezerwowane  zarezerwowane zarezerwowane
25 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane/
26 pt zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane  zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
27 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane  zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
28 nd zarezerwowane/ zarezerwowane zarezerwowane/  zarezerwowane zarezerwowane    zarezerw.    /zarezerw.
29 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
30 zarezerwowane zarezerwowane  zarezerwowane zarezerwowane
zarezerwowane zarezerwowane

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1 śr zarezerwowane zarezerw./ zarezerwowane zarezerw./zarezer. zarezerwowane zarezerwowane
2 cz zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
3 pt zarezerwowane zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerw./zarezer. zarezerwowane
4 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezer./zarezerw. zarezerwowane
5 nd zarezerw./ zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane/
6 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
7 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
8             /zarezerw. zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
9 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
10 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
11 sb   zarez. /zarezer. zarezerw./zarezerw. zarezerw./zar. zarez./zar. zarez./zar. zarezerw./zarezerw.
12 nd  zarezerwowane .zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
13  zarezerwowane .zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
14  zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
15  zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
16  zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
17  zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
18 sb zarez./ zarez./zarez. zarez./zarezerw.  zarezerw/zarezer. zarez./zarezer. zarez./zarezerwowane
19 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
20 pn zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
21 wt zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
22 śr zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
23 czw zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
24 pt zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
25 sb zarezerwowane/   zarez.  /zarez. zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerw./zarezerw.
26 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
27 pn       zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
28 wt zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
29 śr zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
30 czw zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
31 pt zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1 sb zarezerwowane zarezerw./zarezerw. zarezerw/zarezer zarezer/zarezer zarezer/zarezerw   zarezerw.  /zarezerw.
2 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
3 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
4 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
5 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
6 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
7 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
8 sb zarezerw./ zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
9 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane
10 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
11 zarezerwowane/ zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
12 zarezerw. zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
13 zarezerw, zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
14 zarezerw, zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerw./zarezerw.
15 sb zarezerw./zarezerw.   zarezer /zarezerw. zarezerw./zarezerw. zarezerw./zarezerw, zarezerwowane zarezerwowane
16 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
17 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
18 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
19 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
20 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
21 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
22 sb zarezerwowane/ zarezerw./zarezerw. zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
23 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
24 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
25 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
26 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
27 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
28 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane/ zarezerwowane
29 sb zarezerwowane zarezerwowane/ zarezerwowane
30 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/
31

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2
3
4
5 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
6 zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2
3 Zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
4 zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerw./zarezerw. zarezerwowane/
5 zarezerwowane
6 zarezerwowane
7 zarezerwowane
8 zarezerwowane
9 zarezerw./
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Rok 2021

dzień 1. apartament z tarasem- parter 2. apartament z tarasem – parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament z balkonem – poddasze
1 wt
2 śr
3 czw
4 pt
5 sb
6 nd
7 pn
8 wt
9 śr
10 czw
11 pt
12 sb
13 nd
14 pn
15 wt
16 śr
17 czw
18 pt
19 sb
20 nd
21 pn
22 wt
23 śr
24 czw
25 pt
26 sb
27 nd
28 pn
29 wt
30 śr zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
31 czw zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1 pt zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
2 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
3 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
4 pn zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
5 wt zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
6 śr zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
7 czw zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
8 pt
9 sb
10 nd
11 pn
12 wt
13 śr
14 czw
15 pt
16 sb
17 nd
18 pn
19 wt
20 śr
21 czw
22 pt
23 sb
24 nd
25 pn
26 wt
27 śr
28 czw

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1 pt
2 sb
3 nd
4 pn
5 wt
6 śr
7 czw
8 pt
9 sb
10 nd
11 pn
12 wt
13 śr
14 czw
15 pt
16 sb
17 nd
18 pn
19 wt
20 śr
21 czw
22 pt
23 sb
24 nd
25 pn
26 wt
27 śr
28 czw
29 pt
30 sb
31 nd

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1 pn
2 wt
3 śr
4 czw
5 pt
6 sb
7 nd
8 pn
9 wt
10 śr
11 czw
12 pt
13 sb
14 nd
15 pn
16 wt
17 śr
18 czw
19 pt
20 sb
21 nd
22 pn
23 wt
24 śr
25 czw
26 pt
27 sb
28 nd
29 pn
30 wt

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2
3
4
5
6 sb
7 nd
8
9
10
11
12
13 sb
14 nd
15
16
17
18
19
20 sb
21 nd
22
23
24
25
26 pt
27 sb
28 nd
29
30

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2
3
4
5
6 sb
7 nd
8
9
10
11
12
13 sb
14 nd
15
16
17
18
19
20 sb
21 nd
22
23
24
25
26 pt
27 sb
28 nd
29
30

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2
3
4
5
6 sb
7 nd
8
9
10
11
12
13 sb
14 nd
15
16
17
18
19
20 sb
21 nd
22
23
24
25
26 pt
27 sb
28 nd
29
30

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2
3 sb.
4
5
6
7
8
9
10 sb.
11
12
13
14
15
16
17 sb
18
19
20
21
22
23
24 sb
25 nd
26
27
28
29
30
31 sb

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1 nd
2 pn
3 wt
4 śr
5 cz
6 pt
7 sb
8 nd
9 pn
10 wt
11 śr
12 czw
13 pt
14 sb
15 nd
16 pn
17wt
18 śr
19 czw
20 pt
21 sb
22 nd
23 pn
24 wt
25 śr
26 czw
27 pt
28 sb
29 nd
30 pn

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1 wt
2 śr
3 czw
4 pt
5 sb
6 nd
7
8
9
10
11
12 sb
13 nd
14
15
16
17
18
19 sb
20 nd
21
22
23
24
25
26 sb
27 nd
28
29
30
31

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2 sb
3 nd
4
5
6
7
8
9 sb
10 nd
11
12
13
14
15
16 sb
17 nd
18
19
20
21
22
23 sb
24 nd
25
26
27 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
28 zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
29
30 sb

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/
2
3
4
5
6
7 sb
8 nd
9
10
11
12
13
14 sb
15 nd
16
17
18
19
20
21 sb
22 nd
23
24
25
26
27
28 sb
29 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
30 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
31 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane