Dom pod Babią Górą

Kalendarz rezerwacji

 

Rok 2021

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2
3
4
5
6 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
7 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
8
9 zarezerwowane
10 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
11 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
12 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
13 sb zarezerwowane/ zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
14 nd zarezerwowane zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
15 zarezerwowane zarezerwowane
16 zarezerwowane zarezerwowane
17 zarezerwowane zarezerwowane
18 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
19 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerw./zarezerw
20 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
21 nd zarezerwowane zarezerw./ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
22
23
24
25
26
27 sb
28 nd

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2
3
4
5 zarezerwowane
6 sb zarezerwowane/
7 nd
8
9
10
11
12 zarezerwowane
13 sb zarezerwowane
14 nd zarezerwowane/
15
16
17
18
19 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
20 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
21 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
22
23
24
25
26
27 sb
28 nd
29
30
31

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
3 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
4 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
5 zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
6
7
8
9
10 sb
11 nd
12
13
14
15
16
17 sb
18 nd
19
20
21
22
23
24 sb
25 nd
26
27
28
29 zamknięte
30 zamknięte

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1 sb zamknięte
2 nd zamknięte
3
4
5 zarezerwowane
6 zarezerwowane zarezerwowane
7 zarezerwowane zarezerwowane
8 sb zarezerwowane/ zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane/
9 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/
10
11
12
13
14 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
15 sb  zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
16 nd  zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
17
18
19
20
21 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
22 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
23 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
24
25
26
27
28
29 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
30 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
31 zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
3 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
4 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
5 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
6 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
7
8
9 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
10 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
11 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
12 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
13 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
14
15 zarezerwowany zarezerwowany zarezerwowany zarezerwowany zarezerwowany
16 zarezerwowany/ zarezerwowany/ zarezerw./zarezerw. zarezerw./ zarezerw./                   /zarezerw.
17         / zarezerw. zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
18 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
19 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerw./zarezerw. zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
20 nd zarezerwowane/ zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerw./ zarezerwowane
21 zarezerwowane zarezerwowane zarezerw./zarezerw. zarezerwowane  zarezerw./zarezerw.
22 zarezerwowane zarezerw./ zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
23 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
24 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerw./
25 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
26 sb zarezerwowane           / zarezerw. zarezerwowane zarezerwowane            /zarezerw.
27 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerw./ zarezerwowane
28 zarezerwowane zarezerw./zarez. zarezerwowane            /zarezerw. zarezerwowane
29 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
30 zarezerwowane/ zarezerwowane zarezerwowane/ zarezerwowane zarezerwowane

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1          /zarezerw. zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
2 zarezerwowane zarezerwowane            /zarezerw.   zarezer /zarezerw.            /zarezerw. zarezerwowane
3 sb zarezerwowane zarezerw./ zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
4 nd zarezerw./zarezrw. zarezerwowane zarezerw./zarezer zarezerw./zarezerw. zarezerw./zarezerw zarezerw./zarezrw.
5 zarezerw./zarezerw zarezerw/zarezerw. zarezerw./zarezerw. zarezerw./zarezerw. zarezerw./zarezerw. zarezerw./zarezerw.
6 zarezerwowane zarezerwowany zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
7 zarezerwowane zarezerwowany zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
8 zarezerwowane zarezerwowany zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
9 zarezerwowane zarezerwowany zarezerwowane zarezerw./ zarezerwowane zarezerwowane
10 sb     zarezerw./zarezerw. zarezerw./ zarezerw./zarezerw.              /zarezerw. zarezerw./zarezerw. zarezerwowane
11 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
12 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerw./
13 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane           / zarezerw.
14 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
15 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
16 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
17 sb    zarezerw.  /zarezerw.   zarezerw. /zarezerw. zarezerw./zarezer. zarezerw./zarezerw. zarezerw./zarezerw.   zarezerw./zarezerw.
18 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
19 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
20 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
21 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
22 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
23 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
24 sb zarezerw./zarezerw. zarezerw./zarezerw. zarezerw./zarezerw. zarezerw./zarezerw. zarezerw./zarezerw. zarezerw./zarezerw.
25 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
26 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
27 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
28 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
29 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
30 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
31 sb  zarezerw./zarezerw, zarezerw./ zarezer.    zarezer.  /zarezerw. zarezerw./zarezerw.    zarezerw./ zarezerw. zarezerw./zarezew.

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
2 zarezerwowane  zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
3  zarezerwowane  zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
4 zarezerwowane  zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
5  zarezerwowane  zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
6 zarezerwowane  zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
7sb   zar  ./zarezerw.  zarezerw. /zarezerw. zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerw./zarezerw. zarezerw./zarezerw.
8 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
9 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
10 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
11 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
12 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
13 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane/ zarezerwowane
14 sb zarezerw./ zarezerw./zarezerw. zarezerw./ zarezerw./ zarezerw./zarezerw.
15 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
16 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
17 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
18 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
19 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerw/zarezerw.
20 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
21 sb zarezerwowane zarezerw./zarez. zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
22 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerw./zarezerw. zarezerw./zarezerw. zarezerw./ zarezerwowane
23 zarezerw./zar. zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane/
24 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
25 zarezerwowane zarezerwowane zarezerw,/ zarezerw./
26 zarezerw./zarezer. zarezerw./zarezerw. zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
27 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
28 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
29 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
30 zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
31

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2
3 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
4 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerw./zarezerw.
5 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane
6 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
7 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
8 zarezerwowane zarezerw./ zarezerwowane
9 zarezerwowane             /zarezerw. zarezerwowane
10  zarezerwowane zarezerw./zarezerw.  zarezerwowane  zarezerw./zarezerw.
11 sb  zarezerw./zarezerw. zarezerwowane  zarezerwowane  zarezerwowane zarezerwowane
12 nd zarezerw./  zarezerwowane  zarezerwowane  zarezerwowane           /zarezerw. zarezerwowane
13  zarezerwowane/  zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane  zarezerwowane
14 zarezerwowane zarezerw./
15 zarezerwowane
16 zarezerwowane
17 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
18 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
19 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerw./ zarezerwowane/
20
21
22
23
24 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
25 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
26 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
27
28
29
30 .zarezerw.  zarezerw. zarezerwowane

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
2 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
3 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
4 zarezerwowane .zarezerw zarezerw  zarezerwowane                     /zarezerw.
5 zarezerwowane zarezerw/ .zarezerw/ zarezerwowane/ zarezerwowane
6 zarezerwowane zarezerwowane
7 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
8 zarezerwowane/ zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerw./
9 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
10 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
11
12
13
14 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
15 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
16 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
17 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
18
19
20
21
22 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
23 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
24 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
25
26
27
28
29 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
30 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
31 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2
3
4
5 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
6 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
7 nd zarezerwowane zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
8 zarezerwowane
9 zarezerwowane
10 zarezerwowane/
11 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
12 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
13 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
14 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
15
16
17
18
19
20 sb
21 nd
22
23
24
25
26
27 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
28 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
29
30

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2
3
4 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
5 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
6
7
8
9
10 wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane
11 sb wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane
12 nd wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane
13
14
15
16
17 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
18 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
19 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
20
21
22
23 zarezerwowany zarezerwowany zarezerwowany zarezerwowany zarezerwowany
24 zarezerwowany zarezerwowany zarezerwowany zarezerwowany zarezerwowany
25 sb zarezerwowany zarezerwowany zarezerwowany zarezerwowany zarezerwowany
26 nd zarezerwowany zarezerwowany zarezerwowany zarezerwowany zarezerwowany zarezerwowany
27 zarezerwowany zarezerwowany zarezerwowany zarezerwowany zarezerwowany zarezerwowany
28 zarezerwowany/ zarezerwowany/ zarezerwowany/ zarezerwowany/ zarezerwowany/ zarezerwowany
29 zarezerwowany
30 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerw./zarezerw.
31 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane

                                                                                                             Rok 2022

dzień 1. apartament z tarasem- parter 2. apartament z tarasem – parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament z balkonem – poddasze
1 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
2 nd zarezerw./zarezerw. zarezerw./zarezerw. zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerw./zarezerw.
3 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
4 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
5 zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
6                   /zarezerwowane                          /zarezerwowane             /zarezerw.       /zarezerw.           /zarezerw.               /zarezerwowane
7 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
8 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
9 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
10
11
12
13 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
14 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
15 sb zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
16 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
17 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
18 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
19 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
20 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
21 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
22 sb zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
23nd
24
25
26
27
28
29sb
30nd                 /zarezerw.               / zarezerw.
31 zarezerwowane zarezerwowane

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1 zarezerwowane zarezerwowane
2 zarezerwowane zarezerwowane
3 zarezerwowane zarezerwowane
4 zarezerwowane zarezerwowane
5 sb zarezerwowane/ zarezerwowane/
6 nd
7
8
9
10
11
12 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
13 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
14 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
15 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
16 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
17 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
18 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
19 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
20nd zarezerwowane/ zarezerw./zarezerw zarezerw./zarezerw zarezerw/.zarez. zarezerw/.zarez. zarezerw/.zar.
21 zarezerwowane  zarezerwowane  zarezerwowane  zarezerwowane  zarezerwowane . zarezerwowane
22 zarezerwowane  zarezerwowane  zarezerwowane  zarezerwowane  zarezerwowane zarezerwowane
23 zarezerwowane  zarezerwowane  zarezerwowane zarezerwowane  zarezerwowane  zarezerwowane
24 zarezerwowane  zarezerwowane zarezerwowane  zarezerwowane  zarezerwowane  zarezerwowane
25 zrezerwowane zarezerwowane  zarezerwowane  zarezerwowane  zarezerwowane  zarezerwowane
26sb zarezerwowane/  zarezerwowane zarezerwowane  zarezerwowane  zarezerwowane  zarezerwowane
27 nd  zarezerwowane/  zarezerwowane/  zarezerwowane/  zarezerwowane/  zarezerwowane/
28

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2
3
4
5 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
6 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
7
8
9
10
11
12 sb
13 nd
14
15
16
17
18
19sb
20 nd
21
22
23
24
25
26sb
27 nd
28
29
30
31

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2 sb
3 nd
4
5
6
7
8
9 sb
10 nd
11
12
13
14
15
16 sb
17 nd
18
19
20
21
22
23 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
24 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
25
26
27
28
29 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
30sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
2 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
3 zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
4
5
6
7 sb
8 nd
9
10
11
12
13
14 sb
15 nd
16
17
18
19
20
21 sb
22 nd
23
24
25
26
27
28sb
29 nd
30
31

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2
3
4 sb
5 nd
6
7
8
9
10
11 sb
12 nd
13
14
15
16 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
17 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
18 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
19 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
20
21
22
23
24
25 sb              /zarezerw/
26 nd zarezerwowane
27 zarezerwowane
28 zarezerwowane
29 zarezerwowane
30 zarezerwowane

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1 zarezerwowane
2 sb zarezerwowane
3 nd zarezerwowane/
4
5
6
7
8
9 sb
10 nd
11
12
13
14
15
16 sb                 /zarezerw.          /zarezerw.            /zarezerw.
17 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
18 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
19 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
20 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
21 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
22 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
23 sb            /zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
24 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
25 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
26 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
27 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
28 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
29 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
30 sb              /zarezerw.   zarezerw. /zarezerw. zarezerw./zarezerw. zarezerw./zarezerw. zarezerw./zarezerw.                  /zarezerw.
31 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
2 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
3 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
4 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
5 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
6 sb zarezerw./    zarezerw. /zarezrerw. zarezerw./ zarezerw./ zarezerw./ zarezerw./
7 nd zarezerwowane
8 zarezerwowane
9 zarezerwowane
10 zarezerwowane
11 zarezerwowane
12 zarezerwowane
13 sb zarezerwowane
14 nd zarezerwowane
15 zarezerwowane
16 zarezerwowane
17 zarezerwowane
18 zarezerwowane
19 zarezerwowane
20 sb                 /wst.zarezerw zarezerw./wst.zarezerw
21 nd wst.zarezerw wst.zarezerw
22 wst.zarezerw wst.zarezerw
23 wst.zarezerw wst.zarezerw
24 wst.zarezerw wst.zarezerw
25 wst.zarezerw wst.zarezerw
26 wst.zarezerw wst.zarezerw
27 sb wst.zarezerw/ wst.zarezerw/
28 nd
29
30
31

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2
3 sb
4 nd
5
6
7
8
9
10 sb
11 nd
12
13
14
15
16
17 sb
18 nd
19
20
21
22
23
24 sb
25 nd
26
27
28
29
30

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1 sb
2 nd
3
4
5
6
7
8 sb
9 nd
10
11
12
13
14
15 sb
16 nd
17
18
19
20
21
22 sb
23nd
24
25
26
27
28
29 sb
30 nd
31

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2
3
4
5 sb
6 nd
7
8
9
10
11
12 sb
13 nd
14
15
16
17
18
19 sb
20 nd
21
22
23
24
25
26 sb
27 nd
28
29
30

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2
3 sb
4 nd
5
6
7
8
9
10 sb
11 nd
12
13
14
15
16
17 sb
18 nd
19
20
21
22
23
24 sb
25 nd
26
27
28
29
30
31 sb

                                                                                                  Rok 2023

dzień 1. apartament z tarasem- parter 2. apartament z tarasem – parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament z balkonem – poddasze
1 nd
2
3
4
5
6
7 sb
8 nd
9
10
11
12
13
14 sb
15 nd
16
17
18
19
20
21 sb
22nd
23
24
25
26
27
28 sb
29nd
30
31

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2
3
4
5 sb
6 nd
7
8
9
10
11
12 sb
13 nd
14
15
16
17
18
19 sb
20nd .
21 .
22
23
24
25
26sb
27 nd
28

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2
3
4
5 sb
6 nd
7
8
9
10
11
12 sb
13 nd
14
15
16
17
18
19sb
20 nd
21
22
23
24
25
26sb
27 nd
28
29
30
31

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2 sb
3 nd
4
5
6
7
8
9 sb
10 nd
11
12
13
14
15
16 sb
17 nd
18
19
20
21
22
23 sb
24 nd
25
26
27
28
29
30sb

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1 nd
2
3
4
5
6
7 sb
8 nd
9
10
11
12
13
14 sb
15 nd
16
17
18
19
20
21 sb
22 nd
23
24
25
26
27
28sb
29 nd
30
31

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2
3
4 sb
5 nd
6
7
8
9
10
11 sb
12 nd
13
14
15
16
17
18 sb
19 nd
20
21
22
23
24
25 sb
26 nd
27
28
29
30

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2 sb
3 nd
4
5
6
7
8
9 sb
10 nd
11
12
13
14
15
16 sb
17 nd
18
19
20
21
22
23 sb
24 nd
25
26
27
28
29
30 sb
31 nd

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2
3
4
5
6 sb                  /zarezrerw.
7 nd zarezerwowane
8 zarezerwowane
9 zarezerwowane
10 zarezerwowane
11 zarezerwowane
12 zarezerwowane
13 sb zarezerwowane
14 nd zarezerwowane
15 zarezerwowane
16 zarezerwowane
17 zarezerwowane
18 zarezerwowane
19 zarezerwowane
20 sb                 /wst.zarezerw zarezerw./wst.zarezerw
21 nd wst.zarezerw wst.zarezerw
22 wst.zarezerw wst.zarezerw
23 wst.zarezerw wst.zarezerw
24 wst.zarezerw wst.zarezerw
25 wst.zarezerw wst.zarezerw
26 wst.zarezerw wst.zarezerw
27 sb wst.zarezerw/ wst.zarezerw/
28 nd
29
30
31

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2
3 sb
4 nd
5
6
7
8
9
10 sb
11 nd
12
13
14
15
16
17 sb
18 nd
19
20
21
22
23
24 sb
25 nd
26
27
28
29
30

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1 sb
2 nd
3
4
5
6
7
8 sb
9 nd
10
11
12
13
14
15 sb
16 nd
17
18
19
20
21
22 sb
23nd
24
25
26
27
28
29 sb
30 nd
31

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2
3
4
5 sb
6 nd
7
8
9
10
11
12 sb
13 nd
14
15
16
17
18
19 sb
20 nd
21
22
23
24
25
26 sb
27 nd
28
29
30

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2
3 sb
4 nd
5
6
7
8
9
10 sb
11 nd
12
13
14
15
16
17 sb
18 nd
19
20
21
22
23
24 sb
25 nd
26
27
28
29
30 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
31 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane