Dom pod Babią Górą

Kalendarz rezerwacji

   

                                                                                                  Rok 2023

dzień 1. apartament z tarasem- parter 2. apartament z tarasem – parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament z balkonem – poddasze
1 nd  zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane  zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
2 zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
3
4   /zarezerwowane /zarezerwowane    /zarezerwowane /zarezerwowane /zarezerwowane /zarezerwowane
5 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
6 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
7 sb zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
8 nd          /zarezerwowane            /zarezerwowane          /zarezerwowane          /zarezerwowane          /zarezerwowane            /zarezerwowane
9 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
10 zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
11
12
13 /zarezerwowane /zarezerwowane /zarezerwowane /zarezerwowane /zarezerwowane /zarezerwowane
14 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
15 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
16
17
18
19
20
21 sb
22nd
23   / zarezerwowane        /zarezerwowane
24 zarezerwowane zarezerwowane
25 zarezerwowane zarezerwowane
26    /zarezerwowane zarezerwowane/ zarezerwowane
27 zarezerwowane zarezerwowane
28 sb zarezerwowane zarezerwowane
29nd     zarezer/zarezerwowane   /zarezerwowane    /zarezerwowane    /zarezerwowane    /zarezerwowane zarezerwowane/zarezerw.
30   zarezerwowane        zarezerwowane     zarezerwowane     zarezerwowane    zarezerwowane    zarezerwowane
31  zarezerwowane  zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1  zarezerwowane  zarezerwowane zarezerwowane  zarezerwowane  zarezerwowane  zarezerwowane
2  zarezerwowane  zarezerwowane  zarezerwowane  zarezerwowane  zarezerwowane  zarezerwowane
3  zarezerwowane  zarezerwowane  zarezerwowane  zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
4 sb  zarezerw./  zarezerw./ zarezerw./  zarezerw./  zarezerw./  zarezerw./
5 nd          /zarezerwowane            /zarezerwowane           /zarezerwowane         /zarezerwowane          /zarezerwowane           /zarezerwowane
6 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
7 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
8 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
9 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
10 zarezerw./zarezerw. zarezerw./zarezerw. zarezerw./zarezerw. zarezerw./zarezerw. zarezerw./zarezerw. zarezerw./zarezerw.
11 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
12 nd    zarezerw./zarezerw.   zarezerw. /zarezerw. zarezerw./zarezerw. zarezerw./zarez. zarezerw./zarezerw. zarezerw./zarezerw.
13 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
14 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
15 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
16 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
17 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
18 sb . zarezerw./  zarezerw./  zarezer./ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerw./
19 nd zarezerwowane
20 zarezerwowane
21 zarezerwowane/
22
23
24    /zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane   /zarezerwowane  / zarezerwowane zarezerwowane
25 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
26 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
27
28

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2 zarezerwowany zarezerwowany zarezerwowany zarezerwowany zarezerwowany zarezerwowany
3 zarezerwowany zarezerwowany zarezerwowany zarezerwowany zarezerwowany zarezerwowany
4 sb zarezerwowany zarezerwowany zarezerwowany zarezerwowany zarezerwowany zarezerwowany
5 nd zarezerwowany/ zarezerwowany/ zarezerwowany/ zarezerwowany/ zarezerwowany/ zarezerwowany/
6
7
8
9
10
11 sb
12 nd
13
14
15
16
17
18 sb
19 nd
20
21
22
23
24 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
25 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
26 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
27
28
29
30
31

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1 sb
2 nd
3
4
5
6
7 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
8 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
9 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
10 zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
11
12
13
14
15 sb
16 nd
17
18
19
20
21
22 sb
23 nd
24
25
26
27
28
29 sb     /zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
30 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
2 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
3 zarezerwowane/ zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
4
5
6 sb zarezerwowane
7 nd zarezerwowane/
8
9
10
11
12
13 sb
14 nd
15
16
17
18
19
20 sb
21 nd
22
23
24
25
26
27 sb
28 nd
29
30
31

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
3 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
4 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
5
6
7
8             /zarezerwowane               /zarezerwowane        /zarezerwowane      /zarezerwowane      /zarezerwowane   /zarezerwowane
9 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
10 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
11 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
12
13
14
15
16 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
17 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
18 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
19
20
21
22
23
24 sb
25 nd zarezerwowane
26 zarezerwowane
27 zarezerwowane
28 zarezerwowane
29 zarezerwowane
30 zarezerwowane

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1 sb   /zarezerwowane zarezerwowane
2 nd zarezerwowane   /zarezerwowane    /zarezerwowane      /zarezerwowane    /zarezerwowane zarezerw./zarezerw.
3 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
4 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
5 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
6 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
7 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
8 sb zarezerwowane/ zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
9 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
10
11
12
13
14
15 sb    /zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
16 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
17 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
18 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
19 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
20 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
21 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
22 sb zarezerwowane/ zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
23 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
24 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
25 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
26 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
27 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
28 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
29 sb zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
30 nd
31

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2
3
4
5 sb            /zarezerwowane            /zarezerwowane           /zarezerwowane
6 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
7 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
8 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
9 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
10 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
11 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
12 sb    /zarezerwowane             /zarezerwowane zarezerwowane/zarez. zarezerwowane/zarez. zarezerwowane/zarez.                   /zarezerwowane
13 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
14 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
15 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
16 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
17 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
18 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
19 sb zarezerw./ zarezerwowane zarezerw./ zarezerw./ zarezerw./ zarezerw./
20 nd zarezerwowane
21 zarezerwowane
22 zarezerwowane
23 zarezerwowane
24 zarezerwowane
25 zarezerwowane
26 sb zarezerwowane/
27 nd
28
29
30
31

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1   /zarezerwowane    /zarezerwowane    /zarezerwowane     /zarezerwowane   /zarezerwowane
2 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
3 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
4
5
6
7
8
9 sb
10 nd
11
12
13
14
15
16 sb
17 nd
18
19
20
21
22
23 sb
24 nd
25
26
27
28
29
30 sb

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1 nd
2
3
4
5
6
7 sb
8 nd
9
10
11
12 /zarezerwowane /zarezerwowane /zarezerwowane /zarezerwowane /zarezerwowane /zarezerwowane
13 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
14 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
15 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
16
17
18
19
20
21 sb
22 nd
23
24
25
26
27
28 sb
29 nd
30
31

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2
3
4 sb
5 nd
6
7
8
9
10
11 sb
12 nd
13
14
15
16
17
18 sb
19 nd
20
21
22
23
24
25 sb
26 nd
27
28
29
30

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2 sb
3 nd
4
5
6
7
8
9 sb
10 nd
11
12
13
14
15
16 sb
17 nd
18
19
20
21
22
23 sb                   / zarezerw zarezerwonwane zarezerwonwane zarezerwonwane zarezerwonwane zarezerwonwane
24 nd zarezerwonwane zarezerwonwane zarezerwonwane zarezerwonwane zarezerwonwane zarezerwonwane
25 zarezerwonwane zarezerwonwane zarezerwonwane zarezerwonwane zarezerwonwane zarezerwonwane
26 zarezerwonwane zarezerwonwane zarezerwonwane zarezerwonwane zarezerwonwane zarezerwonwane
27 zarezerwonwane zarezerwonwane zarezerwonwane zarezerwonwane zarezerwonwane zarezerwonwane
28 zarezerwonwane zarezerwonwane zarezerwonwane zarezerwonwane zarezerwonwane zarezerw/
29   / zarezerwowane    /zarezerwowane    /zarezerwowane    /zarezerwowane    /zarezerwowane    /zarezerwowane
30 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
31 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane

                                                                                                  Rok 2024

dzień 1. apartament z tarasem- parter 2. apartament z tarasem – parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament z balkonem – poddasze
1 zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
2
3
4
5
6 sb
7 nd
8
9
10
11
12
13 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
14nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
15
16
17
18
19
20sb
21 nd
22
23
24
25
26
27 sb
28nd
29
30
31

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2
3
4 sb
5 nd
6
7
8
9
10
11 sb
12 nd
13
14
15
16
17
18 sb
19 nd
20
21
22
23
24
25 sb
26 nd
27
28

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2
3
4 sb
5 nd
6
7
8
9
10
11 sb
12 nd
13
14
15
16
17
18 sb
19 nd
20
21
22
23
24
25 sb
26 nd
27
28
29
30
31

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1 sb
2 nd
3
4
5
6
7
8 sb
9 nd
10
11
12
13
14
15 sb
16 nd
17
18
19
20
21
22 sb
23 nd
24
25
26
27
28
29 sb
30 nd

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2
3
4
5
6 sb
7 nd
8
9
10
11
12
13 sb
14 nd
15
16
17
18
19
20 sb
21 nd
22
23
24
25
26
27 sb
28 nd
29
30
31

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2
3 sb
4 nd
5
6
7
8
9
10 sb
11 nd
12
13
14
15
16
17 sb
18 nd
19
20
21
22
23
24 sb
25 nd
26
27
28
29
30

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1 sb
2 nd
3
4
5
6
7
8 sb
9 nd
10
11
12
13
14
15 sb
16 nd
17
18
19
20
21
22 sb
23 nd
24
25
26
27
28
29 sb
30 nd
31

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2
3
4
5 sb
6 nd
7
8
9
10
11
12 sb
13 nd
14
15
16
17
18
19 sb
20 nd
21
22
23
24
25
26 sb
27 nd
28
29
30
31

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2 sb
3 nd
4
5
6
7
8
9 sb
10 nd
11
12
13
14
15
16 sb
17 nd
18
19
20
21
22
23 sb
24 nd
25
26
27
28
29
30 sb

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1 nd
2
3
4
5
6
7 sb
8 nd
9
10
11
12
13
14 sb
15 nd
16
17
18
19
20
21 sb
22 nd
23
24
25
26
27
28 sb
29 nd
30
31

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2
3
4 sb
5 nd
6
7
8
9
10
11 sb
12 nd
13
14
15
16
17
18 sb
19 nd
20
21
22
23
24
25 sb
26 nd
27
28
29
30

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2 sb
3 nd
4
5
6
7
8
9 sb
10 nd
11
12
13
14
15
16 sb
17 nd
18
19
20
21
22
23 sb
24 nd
25
26
27
28
29
30 sb wst. zarezerwowany wst. zarezerwowany wst. zarezerwowany wst. zarezerwowany wst. zarezerwowany wst. zarezerwowany
31 nd wst. zarezerwowany wst. zarezerwowany wst. zarezerwowany wst. zarezerwowany wst. zarezerwowany wst. zarezerwowany

         Rok 2025

dzień 1. apartament z tarasem- parter 2.partament z tarasem – parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament z balkonem – poddasze
1
2
3
4
5
6
7
8
9 nd
10
11
12
13
14
15 sb
16 nd
17
18
19
20
21
22 sb
23nd
24
25
26
27
28
29sb
30nd
31

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2
3
4
5 sb
6 nd
7
8
9
10
11
12 sb
13 nd
14
15
16
17
18
19 sb
20nd
21
22
23
24
25
26sb
27 nd
28

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2
3
4
5 sb
6 nd
7
8
9
10
11
12 sb
13 nd
14
15
16
17
18
19sb
20 nd
21
22
23
24
25
26sb
27 nd
28
29
30
31

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2 sb
3 nd
4
5
6
7
8
9 sb
10 nd
11
12
13
14
15
16 sb
17 nd
18
19
20
21
22
23 sb
24 nd
25
26
27
28
29
30sb

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1 nd
2
3
4
5
6
7 sb
8 nd
9
10
11
12
13
14 sb
15 nd
16
17
18
19
20
21 sb
22 nd
23
24
25
26
27
28sb
29 nd
30
31

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2
3
4 sb
5 nd
6
7
8
9
10
11 sb
12 nd
13
14
15
16
17
18 sb
19 nd
20
21
22
23
24
25 sb
26 nd
27
28
29
30

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2 sb
3 nd
4
5
6
7
8
9 sb
10 nd
11
12
13
14
15
16 sb
17 nd
18
19
20
21
22
23 sb
24 nd
25
26
27
28
29
30 sb
31 nd

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2
3
4
5
6 sb
7 nd
8
9
10
11
12
13 sb
14 nd
15
16
17
18
19
20 sb
21 nd
22
23
24
25
26
27 sb
28 nd
29
30
31

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2
3 sb
4 nd
5
6
7
8
9
10 sb
11 nd
12
13
14
15
16
17 sb
18 nd
19
20
21
22
23
24 sb
25 nd
26
27
28
29
30

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1 sb
2 nd
3
4
5
6
7
8 sb
9 nd
10
11
12
13
14
15 sb
16 nd
17
18
19
20
21
22 sb
23nd
24
25
26
27
28
29 sb
30 nd
31

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2
3
4
5 sb
6 nd
7
8
9
10
11
12 sb
13 nd
14
15
16
17
18
19 sb
20 nd
21
22
23
24
25
26 sb
27 nd
28
29
30

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2
3 sb
4 nd
5
6
7
8
9
10 sb
11 nd
12
13
14
15
16
17 sb
18 nd
19
20
21
22
23
24 sb
25 nd
26
27
28
29
30
31 sb