Dom pod Babią Górą

Kalendarz rezerwacji

 

Rok 2021

dzień 1. apartament z tarasem- parter 2. apartament z tarasem – parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament z balkonem – poddasze
1
2 sb
3 nd
4
5
6
7
8 pt
9 sb
10 nd
11 zarezerwowane
12 zarezerwowane
13 zarezerwowane                 /zarezerw.                 / zarezerw.         /zarezerw.           /zarezerw.             /zarezerw.
14 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
15 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
16 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
17 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
18
19
20
21
22 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
23 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
24 nd zarezerwowane zarezerwowane/ zarezerwowane
25 zarezerwowane/ zarezerwowane/
26 sb
27 nd
28
29
30 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
31 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
2 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
3 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
4 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
5 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
6 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
7 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
8
9
10 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
11 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
12 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
13 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
14 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
15
16
17
18 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
19 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
20 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
21 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
22 zarezerwowane
23 zarezerwowane
24 zarezerwowane
25 zarezerwowane
26 zarezerwowane
27 sb zarezerwowane
28 nd zarezerwowane/

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2
3
4
5
6 sb
7 nd
8
9
10
11
12
13 sb
14 nd
15
16
17
18
19
20 sb
21 nd
22
23
24
25
26
27 sb
28 nd
29
30
31

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2
3 sb
4 nd
5
6
7
8
9
10 sb
11 nd
12
13
14
15
16
17 sb
18 nd
19
20
21
22
23
24 sb
25 nd
26
27
28
29
30

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1 sb
2 nd
3
4
5
6
7
8 sb
9 nd
10
11
12
13
14
15 sb
16 nd
17
18
19
20
21
22 sb
23 nd
24
25
26
27
28
29 sb
30 nd
31

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
3 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
4 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
5 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
6 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
7
8
9
10
11
12 sb
13 nd
14
15
16
17
18 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
19 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
20 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
21 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
22 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
23 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
24 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
25 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
26 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
27 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane
28 zarezerwowane
29 zarezerwowane
30 zarezerwowane

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1 zarezerwowane
2 zarezerwowane
3 sb zarezerwowane
4 nd zarezerwowane/
5
6
7
8
9
10 sb            /zarezerw.
11 nd zarezerwowane
12 zarezerwowane
13 zarezerwowane
14 zarezerwowane
15 zarezerwowane
16 zarezerwowane
17 sb               /zarezerw. zarezerw./zarezerw. zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
18 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
19 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
20 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
21 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
22 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
23 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
24 sb zarezerw./zarezerw. zarezerw./zarezerw. zarezerwowane/ zarezerw./zarezerw. zarezerwowane/ zarezerw./zarezerw.
25 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
26 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
27 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
28 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
29 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
30 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
31 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane/ zarezerwowane/

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1 nd zarezerwowane zarezerwowane
2 zarezerwowane zarezerwowane
3 zarezerwowane zarezerwowane
4 zarezerwowane zarezerwowane
5 zarezerwowane zarezerwowane
6 zarezerwowane zarezerwowane
7sb zarezerw./zarezerw. zarezerw./zarezerw. zarezerwowane
8 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
9 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
10 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
11 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
12 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
13 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
14 sb zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
15 nd
16
17
18
19
20
21 sb
22 nd
23 zarezerwowane
24 zarezerwowane
25 zarezerwowane
26 zarezerwowane
27 zarezerwowane
28 sb zarezerwowane
29 nd zarezerwowane/
30
31

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2
3
4 sb
5 nd
6
7
8
9
10
11 sb
12 nd
13
14
15
16
17
18 sb
19 nd
20
21
22
23
24
25 sb
26 nd
27
28
29
30

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2 sb
3 nd
4
5
6
7
8
9 sb
10 nd
11
12
13
14
15
16 sb
17 nd
18
19
20
21
22
23 sb
24 nd
25
26
27
28
29
30 sb
31 nd

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2
3
4
5
6 sb
7 nd
8
9
10
11
12
13 sb
14 nd
15
16
17
18
19
20 sb
21 nd
22
23
24
25
26
27 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
28 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
29
30

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2
3
4 sb
5 nd
6
7
8
9
10
11 sb
12 nd
13
14
15
16
17
18 sb
19 nd
20
21
22
23
24
25 sb
26 nd
27
28
29
30
31

                                                                                                             Rok 2022

dzień 1. apartament z tarasem- parter 2. apartament z tarasem – parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament z balkonem – poddasze
1 sb
2 nd
3
4
5
6
7
8 sb
9 nd
10
11
12
13             /zarezerw.
14 zarezerwowane
15 zarezerwowane
16 sb zarezerwowane
17 nd zarezerwowane/
18
19
20
21
22 zarezerwowane zarezerwowane
23 sb zarezerwowane zarezerwowane
24 nd zarezerwowane zarezerwowane
25 zarezerwowane/ zarezerwowane/
26 sb
27 nd
28
29
30 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
31 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
2 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
3 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
4 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
5 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
6 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
7 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
8
9
10
11
12
13 sb
14 nd zarezerwowane
15 zarezerwowane
16 zarezerwowane
17 zarezerwowane
18 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
19 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
20 sb zarezerwowane zarezerwowane/ zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
21 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
22 zarezerwowane
23 zarezerwowane
24 zarezerwowane
25 zarezerwowane
26 zarezerwowane
27 sb zarezerwowane
28 nd zarezerwowane/

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2
3
4
5
6 sb
7 nd
8
9
10
11
12
13 sb
14 nd
15
16
17
18
19
20 sb
21 nd
22
23
24
25
26
27 sb
28 nd
29
30
31

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2
3 sb
4 nd
5
6
7
8
9
10 sb
11 nd
12
13
14
15
16
17 sb
18 nd
19
20
21
22
23
24 sb
25 nd
26
27
28
29
30

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1 sb
2 nd
3
4
5
6
7
8 sb
9 nd
10
11
12
13
14
15 sb
16 nd
17
18
19
20
21
22 sb
23 nd
24
25
26
27
28
29 sb
30 nd
31

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2
3
4
5 sb
6 nd
7
8
9
10
11
12 sb
13 nd
14
15
16
17
18 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
19 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
20 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
21 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
22 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
23 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
24 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
25 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
26 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
27 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane
28 zarezerwowane
29 zarezerwowane
30 zarezerwowane

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1 zarezerwowane
2 zarezerwowane
3 sb zarezerwowane
4 nd zarezerwowane/
5
6
7
8
9
10 sb            /zarezerw.
11 nd zarezerwowane
12 zarezerwowane
13 zarezerwowane
14 zarezerwowane
15 zarezerwowane
16 zarezerwowane
17 sb               /zarezerw. zarezerw./zarezerw. zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
18 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
19 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
20 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
21 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
22 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
23 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
24 sb zarezerw./zarezerw. zarezerw./zarezerw. zarezerwowane/ zarezerw./zarezerw. zarezerwowane/ zarezerw./zarezerw.
25 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
26 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
27 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
28 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
29 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
30 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
31 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane/ zarezerwowane/

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1 nd zarezerwowane zarezerwowane
2 zarezerwowane zarezerwowane
3 zarezerwowane zarezerwowane
4 zarezerwowane zarezerwowane
5 zarezerwowane zarezerwowane
6 zarezerwowane zarezerwowane
7sb zarezerw./zarezerw. zarezerw./zarezerw. zarezerwowane
8 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
9 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
10 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
11 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
12 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
13 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
14 sb zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
15 nd
16
17
18
19
20
21 sb
22 nd
23 zarezerwowane
24 zarezerwowane
25 zarezerwowane
26 zarezerwowane
27 zarezerwowane
28 sb zarezerwowane
29 nd zarezerwowane/
30
31

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2
3
4 sb
5 nd
6
7
8
9
10
11 sb
12 nd
13
14
15
16
17
18 sb
19 nd
20
21
22
23
24
25 śr
26 czw
27 pt
28 sb
29 nd
30 pn

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1 wt
2 śr
3 czw
4 pt
5 sb
6 nd
7
8
9
10
11
12 sb
13 nd
14
15
16
17
18
19 sb
20 nd
21
22
23
24
25
26 sb
27 nd
28
29
30
31

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2 sb
3 nd
4
5
6
7
8
9 sb
10 nd
11
12
13
14
15
16 sb
17 nd
18
19
20
21
22
23 sb
24 nd
25
26
27 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
28 zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
29
30 sb

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1 nd
2
3
4
5
6
7 sb
8 nd
9
10
11
12
13
14 sb
15 nd
16
17
18
19
20
21 sb
22 nd
23
24
25
26
27
28 sb
29 nd
30
31