Dom pod Babią Górą

Kalendarz rezerwacji

   

                                                                                                  Rok 2024

dzień 1. apartament z tarasem- parter 2. apartament z tarasem – parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament z balkonem – poddasze
1 zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
2
3
4
5 wst zarezerwowane wst zarezerwowane wst zarezerwowane wst zarezerwowane wst zarezerwowane wst zarezerwowane
6 sb wst zarezerwowane wst zarezerwowane wst zarezerwowane wst zarezerwowane wst zarezerwowane wst zarezerwowane
7 nd wst zarezerwowane wst zarezerwowane wst zarezerwowane wst zarezerwowane wst zarezerwowane wst zarezerwowane
8
9
10
11
12 zarezerwowane
13 sb zarezerwowane
14nd zarezerwowane
15 zarezerwowane
16 zarezerwowane
17 zarezerwowane
18 zarezerwowane
19 zarezerwowane
20sb          /zarezerwowane    zarezerwowane/zarezerwowane   /zarezerwowane   /zarezerwowane
21 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
22 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
23 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
24 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
25 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
26 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
27 sb zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
28nd   /zarezerwowane   /zarezerwowane   /zarezerwowane
29 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
30 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
31 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
2 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane/
3 sb zarezerwowane/zarez. zarezerwowane/zarez.         /zarezerwowane         /zarezerwowane        /zarezerwowane          /zarezerwowane
4 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
5
6
7    /zarezerwowane    /zarezerwowane    / zarezerwowane      /zarezerwowane     /zarezerwowane     /zarezerwowane
8 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
9 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
10 sb zarezerwowane/ zarez. zarezerw./zarezerw. zarezerw./zarezerw. zarezerw./zarezerw. zarezerw./zarezerw. zarezerw./zarezerw.
11 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
12 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
13 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
14 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
15 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
16 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
17sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
18 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/zar. zarezerwowane/zar. zarezerwow./zarez. zarezerwow./zarezerw.
19 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
20 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
21       / zarezerwowane zarezerwowane   zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
22 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
23 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
24 sb zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
25 nd
26
27
28
29

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2 sb
3 nd
4
5
6
7
8
9 sb
10 nd
11
12
13
14
15
16 sb
17nd
18
19
20
21
22
23 sb
24nd
25
26
27
28
29
30 sb
31nd

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2
3
4
5 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
6 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
7 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
8
9
10
11
12   /zarezerwowane    /zarezerwowane   /zarezerwowane   /zarezerwowane   /zarezerwowane zarezerwowane
13 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
14nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
15
16
17
18
19
20 sb
21 nd
22
23
24
25
26
27 sb
28 nd
29
30 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1   /zarezerwowane    /zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane   /zarezerwowane
2 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
3 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
4 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
5 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
6
7
8
9
10 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
11 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
12 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
13
14
15
16
17
18 sb
19 nd
20
21
22
23
24
25 sb
26 nd
27
28
29
30 czw zarezerwowane .zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
31 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
2 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
3
4
5
6  /wst. zarezerwowane
7   /zarezerwowane   /zarezerwowane  /zarezerwowane   /zarezerwowane   /zarezerwowane   wst. zarezerwowane
8 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane wst. zarezerwowane
9 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ wst. zarezerwowane/
10
11
12
13
14 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
15 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
16 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
17
18
19
20
21   /zarezerwowane   /zarezerwowane   /zarezerwowane   /zarezerwowane   /zarezerwowane   /zarezerwowane
22 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
23 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
24    /zarezerwowane
25 zarezerwowane
26 zarezerwowane
27 zarezerwowane  / zarezerwowane
28 zarezerwowane/ zarezerwowane  /zarezerwowane
29 sb zarezerwowane/ zarezerwowane    /zarezerwowane
30 nd zarezerwowane/         zarezerwowane
zarezerwowane

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1 zarezerwowane
2 zarezerwowane
3 zarezerwowane
4 zarezerwowane
5 zarezerwowane
6 sb zarezerwowane
7 nd   /zarezerwowane   /zarezerwowane   /zarezerwowane   /zarezerwowane   /zarezerwowane zarezerwowane/zarez.
8 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
9 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
10 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
11 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
12 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
13 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
14 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/zar. zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/zarez.
15 zarezerwowane zarezerwowane
16 zarezerwowane zarezerwowane
17 zarezerwowane zarezerwowane
18 zarezerwowane zarezerwowane
19 zarezerwowane zarezerwowane
20 sb  /wst.zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
21 nd wst zarezerwowane zarezerwowane/ zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane/
22 wst zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
23 wst. zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
24 wst.zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
25 wst.zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
26 wst.zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
27 sb wst.zarezerwowane/ zarezerwowane/zar. zarezerwowane/zar. zarezerwowane/zar.
28 nd   /zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
29 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
30 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
31 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane

zarezerwowane

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
2 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
3 sb zarezerwowane/ zarezerw./ zarezerwowane zarezerwowane
4 nd zarezerwowane zarezerwowane
5 zarezerwowane zarezerwowane
6 zarezerwowane zarezerwowane
7 zarezerwowane zarezerwowane
8 zarezerwowane zarezerwowane
9 zarezerwowane zarezerwowane
10 sb    /zarezerwowane               /zarezerw.  zarezerwowane zarezerwowane
11 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
12 zarezerwowane    /zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
13 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
14 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
15 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
16 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
17 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
18 nd zarezerwowane zarezerwowane/zarez.
19 zarezerwowane zarezerwowane
20 zarezerwowane/ zarezerwowane
21 zarezerwowane
22 zarezerwowane
23     /wst. zarezerwowane zarezerw./zarez.    /wst.zarezerwowane   /wst.zarezerwowane   /wst.zarezerwowane              /wst.zarezerwowane
24 sb     wst.zarezerwowane  wst.zarezerwowane wst.zarezerwowane wst.zarezerwowane wst.zarezerwowane wst.zarezerwowane
25 nd wst.zarezerwowane/ wst.zarezerwowane/ wst.zarezerwowane/ wst.zarezerwowane/ wst.zarezerwowane/ wst.zarezerwowane/
26
27
28
29
30
31 sb

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1 nd
2
3
4
5
6 /wst zarezerwowane wst. zarezerwowane   /zarezerwowane   /zarezerwowane   /zarezerwowane   /zarezerwowane
7 sb wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
8 nd wst. zarezerwowane/ wst. zarezerwowane/ zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
9
10
11
12
13   /zarezerwowane   /zarezerwowane   /zarezerwowane   /zarezerwowane /zarezerwowane   /zarezerwowane
14 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
15 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
16
17
18
19
20
21 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
22 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
23
24
25
26
27
28 sb
29 nd
30

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2
3
4
5 sb
6 nd
7
8
9
10
11
12 sb
13 nd
14
15
16
17
18
19 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
20 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
21
22
23
24
25
26 sb
27 nd
28   /zarezerwowane   / zarezerwowane  / zarezerwowane   /zarezerwowane   /zarezerwowane   /zarezerwowane
29 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
30 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
31 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
2 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
3 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
4
5
6
7
8
9 sb
10 nd
11
12
13
14
15
16 sd
17 nd
18
19
20
21
22
23 sb
24 nd
25
26
27
28
29
30 sb

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1 nd
2
3
4
5
6
7 sb
8 nd
9
10
11
12
13
14 sb
15 nd
16
17
18
19
20
21 sb
22 nd
23   /zarezerwowany    /zarezerwowany    /zarezerwowany   /zarezerwowany   /zarezerwowany    /zarezerwowany
24 zarezerwowany zarezerwowany zarezerwowany zarezerwowany zarezerwowany zarezerwowany
25 zarezerwowany zarezerwowany zarezerwowany zarezerwowany zarezerwowany zarezerwowany
26 zarezerwowany zarezerwowany zarezerwowany zarezerwowany zarezerwowany zarezerwowany
27 zarezerwowany/ zarezerwowany/ zarezerwowany/ zarezerwowany/ zarezerwowany/ zarezerwowany/
28 sb
29 nd
30 . zarezerwowany  zarezerwowany  zarezerwowany  zarezerwowany zarezerwowany  zarezerwowany
31  zarezerwowany  zarezerwowany zarezerwowany zarezerwowany zarezerwowany  zarezerwowany

         Rok 2025

dzień 1. apartament z tarasem- parter 2.partament z tarasem – parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament z balkonem – poddasze
1 zarezerwowany/ zarezerwowany/ zarezerwowany/ zarezerwowany/ zarezerwowany/ zarezerwowany/
2
3
4 sb
5 nd
6
7
8
9
10
11 sb
12 nd
13
14
15
16
17
18 sb
19 nd
20
21
22
23
24
25 sb
26nd
27
28
29sb
30nd
31

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1 sb   /zarezerwowane   /zarezerwowane   /zarezerwowane
2 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
3 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
4 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
5 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
6 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
7 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
8sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
9 nd   zar./zarezerwowane zar./zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane zar./zarezerwowane
10 zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane
11 zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane
12  zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane
13 zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane
14  zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane
15 sb wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane
16 nd wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane
17 wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane
18 wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane
19 wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane
20 wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane
21 wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane
22 sb wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane
23 nd wst. zarezerwowane/ wst. zarezerwowane/ wst. zarezerwowane/ wst. zarezerwowane/ wst. zarezerwowane/ wst. zarezerwowane/
24
25
26
27
28

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2
3
4
5 sb
6 nd
7
8
9
10
11
12 sb
13 nd
14
15
16
17
18
19sb
20 nd
21
22
23
24
25
26sb
27 nd
28
29
30
31

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2 sb
3 nd
4
5
6
7
8
9 sb
10 nd
11
12
13
14
15
16 sb
17 nd
18
19
20
21
22
23 sb
24 nd
25
26
27
28
29
30sb

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1 nd
2
3
4
5
6
7 sb
8 nd
9
10
11
12
13
14 sb
15 nd
16
17
18
19
20
21 sb
22 nd
23
24
25
26
27
28sb
29 nd
30
31

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2
3
4 sb
5 nd
6
7
8
9
10
11 sb
12 nd
13
14
15
16
17
18 sb
19 nd
20
21
22
23
24
25 sb
26 nd
27
28
29
30

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2
3
4   /zarezerwowany   /zarezerwowany   /zarezerwowany   /zarezerwowany   /zarezerwowany   /zarezerwowany
5 sb zarezerwowany zarezerwowany zarezerwowany zarezerwowany zarezerwowany zarezerwowany
6 nd zarezerwowany/ zarezerwowany/ zarezerwowany/ zarezerwowany/ zarezerwowany/ zarezerwowany/
7
8
9 sb
10 nd
11
12
13
14
15
16 sb
17 nd
18
19
20
21
22
23 sb
24 nd
25
26
27
28
29
30 sb
31 nd

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2
3
4
5
6 sb
7 nd
8
9
10
11
12
13 sb
14 nd
15
16
17
18
19
20 sb
21 nd
22
23
24
25
26
27 sb
28 nd
29
30
31

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2
3 sb
4 nd
5
6
7
8
9
10 sb
11 nd
12
13
14
15
16
17 sb
18 nd
19
20
21
22
23
24 sb
25 nd
26
27
28
29
30

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1 sb
2 nd
3
4
5
6
7
8 sb
9 nd
10
11
12
13
14
15 sb
16 nd
17
18
19
20
21
22 sb
23nd
24
25
26
27
28
29 sb
30 nd
31

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2
3
4
5 sb
6 nd
7
8
9
10
11
12 sb
13 nd
14
15
16
17
18
19 sb
20 nd
21
22
23
24
25
26 sb
27 nd
28
29
30

dzień 1. apartament parter 2. apartament parter 3. pokój 2-osobowy 4. pokój 2-osobowy 5. pokój 2-osobowy 6. apartament poddasze
1
2
3 sb
4 nd
5
6
7
8
9
10 sb
11 nd
12
13
14
15
16
17 sb
18 nd
19
20
21
22
23
24 sb
25 nd
26
27
28
29
30 wst. zarezerwowane wst.zarezerwowane wst.zarezerwowane wst.zarezerwowane wst.zarezerwowane wst.zarezerwowane
31 sb wst.zarezerwowane wst. zarezerwowane wst.zarezerwowane wst.zarezerwowane wst.zarezerwowane